Martí Anson EN RESiDÈNCiA a l'Institut Infanta Isabel d’Aragó

Turisme. Losing and finding yourself in Sant Martí

Turisme. Losing and finding yourself in Sant Martí
Impressió offset
150 exemplars

Tot el treball de reflexió del procés creatiu s'ha desenvolupat al voltant del barri, els usos, els itineraris diaris, els espais coneguts i compartits. El final de la residència va culminar amb la realització diverses cartografies del barri de Sant Martí dibuixades de memòria, totes elles aproximacions als espais coneguts i recordats. 

En un segon moment, es va generar un dispositiu al carrer: unes casetes d'informació turística situades a la rambla Guipúscoa que van ser els punts de distribució dels plànols impresos. 

Una acció
Com a culminació de tot el procés, es va organitzar una acció de distribució del plànol realitzat entre veïns i persones que transitaven per la Rambla Guipúscoa. L'acció va suposar l'oportunitat d'explicar el projecte, compartir el propi plànol així com establir un diàleg amb les persones interessades. 

Presentació
La presentació del projecte es va fer el dia 30 de maig a les 19h al vestíbul de l'Institut Infanta Isabel d'Aragó. Durant la presentació, es van projectar fotografies que documenten l'acció i es van exposar els punts d'informació construïts en el procés de creació així com les còpies dels plànols distribuïdes pel barri. Els alumnes van explicar part del procés i els aprenentatges del curs i en Martí Anson va cloure la presentació per obrir un diàleg amb el públic.

A la presentació hi van assistir alguns professors de l'institut, així com representants de l'ICUB, el Consorci d'Educació de Barcelona i persones vinculades al món de la cultura.